Alle gidsen

Gids: Woordenboek van Tribal Wars

Auteur: Killer Gast/Lekensteyn
Toegevoegd: 03-05-2009 14:19:32
Gewijzigd: 21-05-2011 14:13:25

Deze gids bestaat uit enkele delen:

  1. Termen (Offensief / Defensief)
  2. Afkortingen
  3. Termen (Scripts / tools)

 

1. Termen (Offensief / Defensief)

Dit deel is door Killer Gast geschreven en komt uit deze forumpost.

? AGS
Een gezamenlijke aanval van stamleden, bondgenoten op persoonlijke vrienden.

? backdraften
Het aanvallen van eigen dorpen met een edelman, zodra een dorp wordt aangevallen door een edeltrein. Na de trein wordt er opnieuw een edelman gestuurd, waardoor het dorp weer in eigen bezit komt.

? Backtimen
Het versturen van troepen tussen clearlegers en edeltreinen in, waardoor deze gelijk zullen aankomen als de offensieve troepen van de vijand bij hun terugkomst.

? Bashen
Een leger bestaande uit offensieve troepen om een vijandig dorp te legen van troepen, waardoor bijvoorbeeld een overname mogelijk is.

? Bookmark-farmen
Het aanvallen en 'stelen' van grondstoffen van spelers en/of barbarendorpen door middel van bookmarks. Wordt meestal toegepast in het begin van een wereld en door gevorderde spelers.

? Bunkerbuster
Dit is een aanval waarbij men heel veel bijlstrijders en katapulten of rammen stuurt in één aanval om een dorp naar de grond te werken als er veel troepen in schuilen.

? Claim
Het reserveren van een speler en/of dorp die je wilt edelen. Dit wordt meestal binnen een stam gedaan, om misverstanderen van edelaanvallen te voorkomen.

? Clear
Een leger bestaande uit offensieve troepen om een vijandig dorp te legen van troepen, waardoor bijvoorbeeld een overname mogelijk is.

? Cluster
Dit zijn meerdere dorpen die dicht bij elkaar liggen. Meestal wordt in een cluster tactisch gebruik gemaakt van offensieve- en defensieve dorpen.

? Clusterfucken
Een dorp midden in een vijandige cluster overnemen en vanuit daar verder edelen tot aan de rand van diens cluster.

? Co-treinen
Met meerdere (stam)leden tegelijkertijd een edeltrein versturen waarbij nauw samengewerkt wordt.

? Counteren
Het aanvallen van een vijand waarbij de offensieve troepen in een zo kort mogelijke tijd na terugkomst van de vijandige troepen aanvallen.

? Defensief Dorp
Dorp met defensieve troepen, vooral om eigen dorpen te ondersteunen.

? Defensieve troepen
Troepen met een hoge verdedigingskracht die vaak in de verdediging wordt gebruikt.

? Dodgen
Ontwijken van aanvallende troepen waardoor je zelf geen troepen verliest. Wordt vaak gebruikt om onschuldige aanvallen te ontwijken.

? Dorpenbouwer
Speler, meestal dezelfde als een moraalbreker, die voor een grotere speler dorpen opbouwt.

? Dumpen
Het versturen van legers die doodlopen op andere troepen, waardoor men plek in de boerderij creeërt.

? Edelen
Het overnemen van vijandige dorpen door middel van edelmannen.

? Edeltrein
Het versturen van meerdere edelmannen snel achter elkaar, waardoor de aanvallen snel achter elkaar op het zelfde dorp worden gepland.

? Faken
Ver versturen van troepen waardoor men moeilijk kan inschatten of het om een edeltrein, clearleger of fake-aanval gaat. Wordt meestal door rammen uitgevoerd.

? Falanx
Dit is een lange termijn strategie waardoor spelers uit dezelfde stam naar elkaar toe edelen, zodat ze elkaars flanken dekken. Dit geeft grote defensieve voordelen.

? Farmen
Het aanvallen en 'stelen' van grondstoffen van spelers/barbarendorpen. Wordt meestal toegepast in het begin van een wereld.

? IntraClusteren
Het aanvallen van een dorp die in een cluster van een speler ligt, waarbij je van buitenaf aanvalt.

? IntraKernen
Het aanvallen van een dorp die in de kern van een wereld ligt, waarbij je van buitenaf aanvalt.

? Koloniseren
In de rim een cluster creëren vanuit de kern (centrum van de wereld).

? Moraalbreker
Kleinere speler die een grotere speler helpt bij clearaanvallen, zodat de grotere speler geen last heeft van moraal bij defensieve troepen.

? Multi Cop
Het meerdere malen versturen van zogenaamde 'fake aanvallen' vanuit hetzelfde dorp.

? Offensief Dorp
Dorp met offensieve troepen, die vooral bij clearaanvallen worden gebruikt.

? Offensieve troepen
Troepen met een hoge aanvalskracht die vaak in de aanval worden gebruikt.

? Pre-Made
Stam die voor het begin van een wereld wordt samengesteld, waarbij de bevoegtheden e.d. voor de start van een wereld worden bepaald.

? Preventieve vv
VV aanbieden aan een speler die je vertrouwt, zodat die in noodsituaties je vv kan aannemen. Interessant in combinatie met tripwire.
Best een speler die niet in je buurt ligt, zodat spelers in je buurt nog os kunnen sturen.

? Rimmen
Een bepaalde spelers volledig overnemen.

? Scannen / Scouten
Het verkennen van vijandige dorpen in een eigen omgeving. Wordt veel toegepast in het begin van een wereldstart.

? Scatteren
Techniek die wordt gebruikt door ervaren spelers. Hierbij val je met verschillende eenheden aan in verschillende aanvallen, waarbij je deze verspreid over meerdere dorpen. Hiertussen worden edeltreinen en fake-aanvallen geplaatst, zo heeft de tegenstander een slecht overzicht.

? Shuffelen
Het verplaatsen van de kerk naar een ander dorp, om zo eenheden in een ander dorp te stimuleren.

? Snipen
Het versturen van ondersteunde troepen tussen een edeltrein in. Wordt vaak door de iets meer ervaren speler toegepast.

?Spiken
Het volproppen van (meestal) barbarendorpen met verdedigingstroepen, zodat farmende troepen van andere spelers doodlopen op deze dorpen.

?Stacken
Het sturen van defensieve troepen naar 1 dorp, waardoor deze voor een groot deel uit defensieve troepen zal bestaan, en verliezen bij een eventuele aanval minimaal blijven.

? Taggen
Door middel van reistijd of de servertijd bepalen wat de meest slome eenheid is van een aanval.

? Timen
Trucage om troepen vlak na elkaar te verzenden. Het is de bedoeling dat de troepen in dezelfde seconde zullen arriveren.

? Treinen
Het versturen van een meerdere edelmannen achter elkaar die zo kort mogelijk na elkaar aankomen.

? Tripwire
Systeem waardoor stamleden en/of vrienden snel op de hoogte zijn van een aanval, terwijl de gebruik offline is. De spelers sturen onderling 3 eenheden (Bij voorkeur speerwerpers) naar elkaar, en als de speler wordt aangevallen kun je aan de schade zien hoe ernstig de aanval was.

? T-Timen
Dit is een techniek die men toepast om sneller te kunnen timen door middel van de toets 'T'. (Zie ook: Timen)

? Vooredelen
Edelaanval waarbij de moraalbreker of een stamgenoot de toestemming van een dorp doet verlagen.

2. Afkortingen

Speer Speervechter
Zwaard Zwaardvechter
Bijl Bijlstrijder
Boog Boogschutter
Lichte / LC Lichte Cavalerie
HC / ZC / Zware Zware Cavalerie
Kata Katapulten
Edel / Noble / Adel Edelman
Rim Rand van de wereld
Techs Technologieën
Sitten Vakantievervanger doen van iemand
PB / PA Persoonlijke bondgenoot (Personal Ally)
BG / BGS / Bnd Bondgenootschap
NAP Niet-Aanvals-Pact
NLS Nederlandse Speedwereld
k 1000, 2k = 2000 (als in kilo)
m 1.000.000, 2m = 2.000.000 (miljoen)
PA Premium Account
RL Real Life = Echte leven
IGM In-Game Message = Mededeling
Multi(account) Een speler die 2 of meerdere accounts bezit
Ticket Supportaanvraag
VV Vakantievervanging
PM Private Message = Privé-bericht
np No problem = Geen probleem

3. Termen (Scripts / tools)

Script Een stukje (javascript)code die bijvoorbeeld een formulier voor je kan invullen.
Javascript Een programmeertaal die wordt gebruikt om webpagina's interactief te maken. (afkorting: JS)
Tool Letterlijk vertaald een gereedschap.
Snellijst / Snelschakellijst Een balk waar je links en (snellijst)tools kunt plaatsen. Voor meer info, zie de gids
Snellijsttool Een stukje Javascript code die je in de snellijst kan gebruiken. Vaak werkt dit ook als bladwijzer/ favoriet.
Greasemonkey Een script dat door Firefox automatisch wordt uitgevoerd. Voor meer informatie, zie de gids. (afkorting: GM)
Userscript Zo heet een Greasemonkey script in de browser Opera.
Link Een verwijzing, meestal naar een webadres (http://...).
URL Een verwijzing naar een bron. Dit kan een stukje Javascript code zijn, maar meestal is het een webadres.
Cookies Kleine hoeveelheden informatie die op de computer wordt opgeslagen.
localStorage / DOM Storage Hiermee kan er grotere hoeveelheden informatie worden opgeslagen.
(Internet)browser Het programma dat je gebruikt om webpagina's te gebruikt.
IE Afkorting voor Internet Explorer. Deze is vaak voorgeïnstalleerd op Windows computers.
FF Afkorting voor Firefox. Een populaire browser van Mozilla, hier werken zo goed als alle tools mee.
Chrome De browser van Google. Deze heeft een erg minimalistische layout.
Opera Onder de TW community is deze browser ook erg populair. Opera

Hieronder volgen enkele termen, specifiek voor Javascript:

variabele Een geheugen waar een stukje informatie in zit. Een definitie ervan kun je herkennen aan het woordje 'var'. Voorbeeld: var autosubmit=true
Array Dit kun je het beste voorstellen als een ladekast, die variabelen (laden) kunnen bevatten. Notatie: [] of Array()
Functie Een groepering van instructies. Notatie: function(argumenten){/*body*/}
Syntaxfout Een fout dat meestal ontstaat als je een script gedeeltelijk kopieert. Deze melding kan ook voorkomen wanneer je een script verkeerd insteld. Een voorbeeld van dit laatste: var naam='Fur 'n' seek. (dit is de correctie: var naam='Fur \'n\' seek')